Rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacına yönelik olarak oluşturulan kurallar üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalıdır.

Hukuk, insanları adalet ve eşitlik yolunda ileriye taşır

Rekabet Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

4054 sayılı Rekabet Kanunu, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacıyla, emredici hükümler ve bu hükümlerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlara yönelik düzenlemeler içermektedir. Kanunda “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Eylem ve Kararlar”, “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”, “Birleşme veya Devralma” gibi başlıklar altında kanuna aykırı eylem ve işlemler düzenlenmiş ve emredici nitelikteki hükümlere aykırılığın yaptırımları gene kanunda kaleme alınmıştır.

Bilgi ve deneyimlerimizle hukuki süreçlerinizde yanınızdayız…

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?