İş Hukuku iş ilişkilerini düzenleyen, işverenler ile çalışanlar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen yasal düzenlemelerin bütünüdür. İşçilerin çalışma koşulları, ücret, iş güvenliği, iş sözleşmesi, işçi sendikaları gibi konular iş hukuku kapsamında ele alınır ve iş ilişkilerinin adil ve dengeli bir şekilde yürütülmesi amaçlanır.

Hukuk, insan haklarını korur ve adaleti sağlar

İş Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

Çalışma hayatında işçi – işveren barışının sağlanması hukuk büromuzun önceliğidir. Bu nedenle, danışmanlık verdiğimiz şirketlere özellikle bu konuda hizmet verilmesi önceliğimiz arasındadır.

İş Hukuku alanında bilgi ve deneyimlerimizle yanınızdayız…

Service Area:

Need help with any legal issues?