İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla işyerlerinde uygulanan yasal düzenlemeleri ve kuralları kapsayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını belirler ve işyerlerindeki riskleri minimize etmeyi hedefler.

Hukuk, insanların birbirine olan sorumluluklarını belirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, işyerlerindeki tehlikelerin tespiti, önlenmesi ve kontrolü için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Aynı zamanda iş kazaları, meslek hastalıkları ve diğer iş sağlığı sorunlarıyla ilgili hakların korunmasını ve uygun yaptırımların uygulanmasını da içerir.

Bilgi ve deneyimizlerimiz ışığında hukuki süreçlerinizde yanınızdayız…

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?