İdare Hukuku, idarenin üstün konumda olması sebebi ile gerçek ya da tüzel kişiler nezdinde yapılan idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen yasal düzenlemelerin olduğu bir hukuk dalıdır.

Hukuk, adaletin tecellisi için bir araçtır.

İdare Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

İdare hukuku hizmetleri, idari işlemlere karşı hukuki koruma sağlar ve idari süreçlerin adaletli ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini temin eder.

Bilgi ve deneyimizlerimiz ışığında hukuki süreçlerinizde yanınızdayız…

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?