İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsili ve iflas durumlarının düzenlenmesiyle ilgilenen hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal süreçleri düzenler. İflas hukuku ise borçlu kişinin mali durumunun çözümsüz hale gelmesi durumunda iflasının ilan edilmesini ve alacaklıların alacaklarını paylaşma sürecini düzenler.

Hukuk, toplumu yönlendiren ve hakkaniyetin sağlandığı bir rehberdir.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

İcra ve iflas hukuku, alacaklıların haklarını korumayı, borçluların mali durumlarını düzenlemeyi ve adil bir çözüm sağlamayı amaçlar.

Bilgi ve deneyimlerimiz ışığında hukuki süreçlerinizde yanınızdayız…

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?