Hukuk sisteminin en temel kaynağını oluşturan Borçlar Hukuku, temel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

“Hukuk, adaletin ışığıdır ve toplumu düzenleyen bir kılavuzdur.”

Borçlar Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

Hukuk Büromuzda, en temel borç ilişkilerinin düzenlendiği bu hukuk dalında 2006’dan bu yana sayısız kişiye hizmet verilmiştir. Bu bilgi ve deneyim, değişen kanunların düzenli takibi ve alanında uzman kişilerden alınan eğitimler ile pekiştirilmekte, günün ve çağın ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kapsamda bu hukuk alanına giren tüm işlemlerde danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

borçlar hukuku çatısı altında düzenlenmektedir. Hatta İş Kanunu’na tabi olmayan ve sendikalı olmadıkları için İş Kanunu korumasından yararlanmayan havacılık sektöründeki uçucu personelin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Hizmet Sözleşmesi başlığı altında Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?