Anayasa Hukuku, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin düzenlendiği, bireylerin ve devletim yükümlülüklerinin yer aldığı, devletin yönetimine ilişkin en temel yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır.

Hukuk, insan onurunu koruyan bir kalkandır.

Anayasa Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz

Anayasa Hukuku’nda, bireylere yargılama sırasında ya da idarenin işlem ve eylemleri sırasında uygulanan kanun hükümlerinin, Anayasa’ya aykırı olması halinde söz konusu kanunun iptali için bireysel başvuru hakkı söz konusudur. Bunun yanında iç hukuk yollarının tüketilmesi akabinde yargı sürecinde hak ihlaline uğradığını ileri süren kişiler, mahkeme kararlarının kaldırılması ve/veya uğranılan hak kaybının maddi – manevi tazminat ile telafi edilmesi için bireysel başvuru hakkına sahiptir.

Bilgi ve deneyimizlerimiz ışığında hukuki süreçlerinizde yanınızdayız…

Hizmet Alanlarımız:

Size Ulaşmamızı
İster misiniz?