Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku başlıkları altında düzenlemeler içermektedir   Hukuk, toplum düzenini ve adil yaşamı sağlayan bir yol haritasıdır. Hukuk büromuz, Ticaret Hukuku…

 İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku iş ilişkilerini düzenleyen, işverenler ile çalışanlar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen yasal düzenlemelerin bütünüdür. İşçilerin çalışma koşulları, ücret, iş güvenliği, iş sözleşmesi, işçi sendikaları gibi konular iş hukuku kapsamında ele alınır ve iş ilişkilerinin adil ve dengeli bir…

 Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, bireyler arasındaki aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimi, miras, vesayet, velayet gibi konuları kapsar. Aile hukuku, toplumun temel birimlerinden biri olan aileyi korumak, aile üyelerinin haklarını belirlemek ve aile içi ilişkileri düzenlemek…

 Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır   Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir   Fikri Mülkiyet…

 Tacirler için Danışmanlık ve Eğitim

Tacirler için Danışmanlık ve Eğitim

İş dünyasında karşılaşılabilecek hukuki sorunlara çözüm sunarak, işletmelerin hukuki açıdan güvende olmalarını sağlamak için danışmanlık ve eğitim hizmeti sunuyoruz.   Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.   Tacirler için Hukuki Danışmanlık ve Eğitim Konusunda Nasıl Yardımcı Oluyoruz Sermaye şirketlerinin…

 Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde mal varlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, mirasçılık ilişkilerini belirler, mirasın paylaşımını düzenler ve mirasla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki çerçeveyi oluşturur.   Hukuk, insanların haklarını ve özgürlüklerini koruyan…

 İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idarenin üstün konumda olması sebebi ile gerçek ya da tüzel kişiler nezdinde yapılan idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen yasal düzenlemelerin olduğu bir hukuk dalıdır. Hukuk, adaletin tecellisi için bir araçtır. İdare Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz…

 Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin düzenlendiği, bireylerin ve devletim yükümlülüklerinin yer aldığı, devletin yönetimine ilişkin en temel yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır.   Hukuk, insan onurunu koruyan bir kalkandır.   Anayasa Hukuku Alanında Nasıl Yardımcı Oluyoruz Anayasa…

 İş Güvenliği Hukuku

İş Güvenliği Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla işyerlerinde uygulanan yasal düzenlemeleri ve kuralları kapsayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını belirler ve işyerlerindeki riskleri minimize etmeyi hedefler.  …

 İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsili ve iflas durumlarının düzenlenmesiyle ilgilenen hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal süreçleri düzenler. İflas hukuku ise borçlu kişinin mali durumunun çözümsüz hale gelmesi durumunda iflasının ilan edilmesini ve alacaklıların…