Evrim Atasoy Ürük

Kurucu Avukat

Evrim Atasoy ÜRÜK, hukuk alanında kapsamlı uzmanlıklara sahip bir avukat olmanın yanı sıra akademik alanda da önemli deneyimlere sahip bir isimdir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesiyle mezun olmuş ve Kadir Has Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Avukatlık kariyerine başladıktan sonra birçok hukuk bürosunda çalışmış ve sonunda kendi hukuk bürosunu kurmuştur. 2013 -2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Adalet Programı’nda öğretim görevlisi ve program başkanı  olarak görev yapmıştır. Uzmanlık alanları arasında Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku gibi birçok hukuki alan bulunmaktadır. Ayrıca ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri ve tezleri bulunmaktadır. Evrim Atasoy, akademik ve pratik alanda kazandığı bilgi ve deneyimi, hukuk alanında hizmet vermek ve rehberlik etmek için kullanmaktadır.

Eğitim

2010

Kadir Has Üniversitesi / Yüksek Lisans

2005

Ankara Üniversitesi / Lisans

İş Deneyimi

2006 — 2012

Hukuk Bürolarında Avukatlık

2012 - 2016

K&A Hukuk Bürosu – Avukatlık (Kurucu Avukat)

2013 - 2017

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi Adalet Programı Öğretim Görevlisi ve Program Başkanı

2016 - 2017

Anka Hukuk Bürosu - Avukatlık

2017 - devam eden

Atasoy Ürük Hukuk Bürosu - Avukatlık (Kurucu Avukat)

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık Alanları

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Medeni Usul Hukuku
İcra İflas Hukuku
Tebligat Hukuku
İş Hukuku
Ticaret Hukuku
Tüketici Hukuku
İş Güvenliği Hukuku
Kişisel Verilen Korunması Hukuku
Sigorta Hukuku
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Rekabet Hukuku

Tez ve Makaleler

“Birlikte Eser Sahipliği”, Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 2010.

“Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirlerini İle Olan Benzerlikleri ve Farklılıkları”, FSM İlmi Araştırmalar Dergisi, 2. Sayı, 2013.

"Yayımcılıkta Birlikte Eser Sahipliği", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2015, Yetkin Yayınları, 2017.

Danışmanlık ve Editörlük

İstanbul’un 100 Lezzeti, Nilgün Tatlı, Kültür A.Ş., 2012 (Danışman)
Üsküdar’ın Lezzetleri, Nilgün Tatlı, Üsküdar Belediyesi (Editör ve Danışman)

Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

Verilen Ön Lisans Dersleri

Medeni Hukuk Bilgisi
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Bilgisi
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
İcra İflas Hukuku Bilgisi
Borçlar Hukuku Bilgisi
Tebligat Hukuku Bilgisi
Medeni Usul Hukuku Bilgisi
Hukukun Temel Kavramları
Ticaret Hukuku Bilgisi

Verilen eğitimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü – Kabahatler Kanunu
Yeni Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmelerine Getirdikleri (Şirkete özel şirket içi eğitimler)
Anonim Şirket Ortaklarının Sorumlulukları (Şirkete özel şirket içi eğitimler)
İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri (Şirkete özel şirket içi eğitimler)
İşveren Açısından İş Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Şirkete özel şirket içi eğitimler)
KOİDER - Zorunlu Arabuluculuk (Dernek içi eğitim)
KOİDER Bağ Projesi - Basit Ticari Faaliyetlerde Hukuki Sorunlar (Proje bazlı eğitim)

Üye Olunan Kuruluşlar

Kocaeli Barosu
Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği
Fikri Mülkiyet Platformu

"Mesleki hayatımın her evresinde çalışma prensibim danışanlarımı anlamak ve onlara yardımcı olmak oldu."

Evrim Atasoy Ürün

If one really wishes to know how justice is administered in a country, one does not question the policemen, the lawyers, the judges, or the protected members of the middle class.

Jacqueline Bretell3

If one really wishes to know how justice is administered in a country, one does not question the policemen, the lawyers, the judges, or the protected members of the middle class.

Jacqueline Bretell2