Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8'e İndirildi.

02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18’den % 8’e indiren “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)” yayımlanmıştır.

KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Resmi Gazetede yayınlanan son karar ile 2007/13033 sayılı karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün sonuna aşağıda italik olarak belirtilen 32. sıra eklenmiştir.

32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,”

Söz konusu düzenlemeye göre

  • Aile mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  • Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  • Çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  • Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları,
  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde, davalar ve işlerde, bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde

% 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer avukatlık hizmetleri için KDV oranı önceden olduğu gibi % 18 olarak uygulanacaktır.