Nafaka artış hesabı nasıl yapılır?

Nafaka artış hesabı nasıl yapılır? Gerek icra takipleri sırasında, gerekse takip dışında iştirak nafakası ödemekle yükümlü olan taraf, artış dönemi geldiğinde hesaplamanın ne şekilde olduğunu çoğu zaman bilememektedir. Bu konuda basit ve sonuca kısa sürede bizleri yönlendirecek teknikler vardır. www.turkiye.gov.tr adresi…

Anonim Şirket Ortaklarının Devlete Karşı Mali Sorum…

Türkiye'de anonim şirket ortaklarının devlete karşı mali sorumluluğu, sermaye payları ile sınırlıdır ve kişisel varlıkları korunur. Ancak, vergi ve yasal yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda bazı özel durumlarda kişisel sorumlulukları söz konusu olabilir.

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8’e İndirildi.

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8’e İndirildi. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18’den % 8’e indiren “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar…